Od ponad dziesięciu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz dorosłymi. Terapię prowadzę zarówno w poradniach, instytucjach, jak i w ramach praktyki prywatnej. Ukończyłam psychologię/psychoterapię na uniwersytecie stanowym w Georgii (Georgia State University) w Stanach Zjednoczonych, uzyskując tytuł magistra, krajowy certyfikat psychoterapeuty (NCC)licencję psychoterapeuty (LPC). Posiadam ponadto certyfikat psychoterapeuty dziecięcego – Registered Play Therapist (RPT). Przeszłam gruntowne szkolenie i zdobyłam szerokie doświadczenie w zakresie Play Therapy –  jednej z najbardziej efektywnych metod w leczeniu i wspieraniu dzieci oraz rodzin. Jestem członkiem Association for Play Therapy, Amerykańskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego, Stowarzyszenia Licencjonowanych Psychoterapeutów w stanie Georgia oraz Jung Society of Atlanta. Oferuję psychoterapię również w języku angielskim.

Prowadząc sejsę psychoterapeutyczną, przemawiam  do dziecka bliskim mu językiem. Bawię się z nim lub obserwuje je, jak się bawi, aby określić przyczyny problematycznego zachowania. Uważnie obserwuję zarówno rekwizyty, jakie wykorzystywane są w zabawie, czy strukturę zabawy, jak i interakcję dziecka ze mną. Wynikające z tej obserwacji spostrzeżenia i interwencje mają na celu pomóc dziecku w uzyskaniu wglądu w jego lęki, niepewności, potrzeby i inne złożone emocje. Są też pomocne w przezwyciężeniu trudności oraz umożliwiają rozwijanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie w życiu, a zwłaszcza elastycznego poruszania się w świecie.

Afiliacje: